Œlad Zdobywcy
Szkoła Górska Home zdobywcy program foty kontakt urzšd miastaEVEREST

INFORMACJE O WYPRAWIE

Zimowa wyprawa na Mount Everest 1980 - przełomowa wyprawa w dziejach  światowego himalaizmu - w czasie tej wyprawy zdobyto po raz pierwszy  ośmiotysięcznik w zimie, co otworzyło nowy front działań  himalaistycznych - wyprawy zimowe w najwyższe góry świata.

KALENDARIUM

1977:
11 maja - zarząd Polskiego Związku Alpinizmu zatwierdza ramowy plan  wyprawy narodowej na Mount Everest lub K2 i mianuje kierownikiem  wyprawy Andrzeja Zawadę

1978:
listopad-grudzień - pobyt Andrzeja Zawady w Nepalu i Pakistanie w  celu uzyskania zezwolenia na wyprawę w sezonie zimowym 1979-80

1979:
22 listopada - oficjalna zgoda władz Nepalu na wyprawę
7, 15 i 19 grudnia - odlot do Nepalu kolejno: Andrzeja Zawady,  pierwszej i drugiej grupy alpinistów

1980:
5 stycznia - ukończenie budowy bazy na lodowcu Khumbu
6 stycznia - założenie obozu I na wysokości 6000 m n.p.m. (Andrzej  Heinrich, Krzysztof Wielicki)
9 stycznia - założenie obozu II na wysokości 6500 m n.p.m. (grupa  ośmioosobowa)
15 stycznia - założenie obozu III na wysokości 7150 m n.p.m.  (Ryszard Gajewski, Maciej Pawlikowski,Krzysztof Żurek)
26 stycznia-9 lutego - przerwa w akcji górskiej spowodowana  huraganowym wiatrem
11 lutego - wejście na Przełęcz Południową i rozpoczęcie zakładania  obozu IV na wysokości 8000 m n.p.m.(Leszek Cichy, Walenty Fiut,  Krzysztof Wielicki)
13 lutego - założenie obozu IV na wysokości 8000 m n.p.m. (Leszek  Cichy, Walenty Fiut, Krzysztof Wielicki)
14 lutego - Ryszard Szafirski podchodzi z Przełęczy Południowej na  wysokość 8150 m n.p.m. pozostawiając depozyt tlenowy
15 lutego - koniec pierwotnego pozwolenia na atak szczytowy  wydanego przez władze nepalskie; po kontakcieradiowym pozwolenie  zostało przedłużone o dwa dni - w celu przeprowadzenia ostatniego  ataku szczytowego.
17 lutego - zdobycie szczytu przez Krzysztofa Wielickiego i Leszka  Cichego.
18-19 lutego - likwidowanie i porządkowanie obozów (obozy I i II  pozostały na wyprawę wiosenną)

UCZESTNICY

Andrzej Zawada - kierownik
Ryszard Dmoch - zastępca kierownika
Andrzej Zygmunt Heinrich - zastępca kierownika ds. sportowych
Leszek Cichy - zdobywca szczytu
Krzysztof Cielecki
Walenty Fiut
Ryszard Gajewski
Jan Holnicki-Szulc
Aleksander Lwow
Janusz Mączka
Kazimierz Olech
Maciej Pawlikowski
Marian Piekutowski
Ryszard Szafirski
Krzysztof Wielicki - zdobywca szczytu
Krzysztof Żurek
Józef Bakalarski - filmowiec
Bogdan Jankowski - radiooperator
Robert Janik - lekarz
Stanisław Jaworski - filmowiec
Stanisław Kardasz - ksiądz
Krzysztof i Mirek Wiśniewscy - kierowcy

CIEKAWOSTKI

- Jeden ze zdobywców szczytu - Krzysztof Wielicki - nie uzyskał  miejsca na pierwszej liście uczestników i pojechał na wyprawę z  trzeciego miejsca na liście rezerwowej.
- Z powodu braku specjalistycznego sprzętu Krzysztof Wielicki  korzystał na wyprawie i podczas ataku szczytowego z okularów  spawalniczych. Inni uczestnicy mieli m.in. gogle narciarskie.
- Na szczycie zdobywcy znaleźli kartkę pozostawioną przez Raya Geneta  - ostatniego zdobywcę Everestu w sezonie letnim 1979, który zginął w  trakcie zejścia. Treść kartki to: "For a good time call Pat Rucker  274-2602 Anchorage, Alaska, USA" (Jeśli chcesz się dobrze zabawić  zadzwoń do ...), co według późniejszych informacji Leszka Cichego było  kontaktem do prostytutki.
- Sami zostawili różaniec od papieża i drewniany krzyżyk,  upamiętniający śmierć filmowca Staszka Latałły w czasie wyprawy na  Lhotse w 1974 oraz termometr rejestrujący temperatury minimalne.
Schodząc ze szczytu himalaiści minęli ciało Hannelore Schmatz -  która również zginęła w trakcie ostatniej wyprawy w sezonie letnim.
- Informacja o wniesieniu i pozostawieniu na szczycie różańca i  krzyżyka nie została podana oficjalnie, ale dotarła do kraju w listach  do rodzin i dotarła jako plotka do Radia Wolna Europa w międzyczasie  jednak ulegając zniekształceniu. Plotka mówiła o 4 metrowym krzyżu,  podczas gdy w rzeczywistości był to 4 centymetrowy krzyżyk.
- Kierownik wyprawy wysłał telegram z wiadomością o zdobyciu szczytu  m.in. do papieża Jana Pawła II i otrzymał od niego list z  gratulacjami, co spotkało się z dezaprobatą polskich, komunistycznych  władz i razem z wiadomością o krzyżu spowodowało, że I sekretarz PZPR  Edward Gierek nie podał ręki Andrzejowi Zawadzie w czasie przywitania  uczestników wyprawy na lotnisku w Warszawie.
- Reinhold Messner próbował umniejszyć wyczyn ekspedycji insynuując,  że zdobycie szczytu miało miejsce po zakończeniu terminu zezwolenia na  atak szczytowy udzielony przez władze Nepalu (został on przedłużony  drogą radiową) i nie jest to wejście zimowe. Jak się później okazało,  ta opinia była spowodowana względami osobistymi - Messner  przygotowywał zimową wyprawę na Czo Oju i chciał, aby to ona po raz  pierwszy zdobyła ośmiotysięcznik zimą.

Copyright (C) 2006-2008 Szkoła Górska. All rights reserved .:. webmaster:kasia{at}szreter.com